+371 25605580
Katlakalna 9A
Rīga, LV-1073

Nesamērīgi vakcinācijas termiņi draud ar darbaspēka krīzi reģionos, iespējams pat veikalu slēgšanu

Datums: 18. oktobris, 2020

“Latvijas Mazumtirgotāju Biedrība”, kurā apvienojušies Latvijas pašmāju pārtikas mazumtirdzniecības zīmoli “ELVI” un “CITRO”, atklātā vēstulē valdībai vērš uzmanību uz situāciju nozarē, kas draud izvērsties par vērienīgu darbaspēka krīzi, kā rezultātā var nākties pat slēgt atsevišķus pārtikas veikalus. Biedrība vēstulē aicina pārskatīt un pagarināt noteikto obligātās vakcinācijas termiņu, lai tas būtu samērīgs un reāli īstenojams. Šobrīd noteiktais termiņš līdz 15.novembrim nav reāli īstenojams, ņemot vērā laiku, kas aizņem pilnu vakcinācijas kursu (2 vakcīnas) un laiku, kamēr sertifikāts stājas spēkā. Tāpat Biedrība aicina darbinieku testēšanai pēc 20.oktobra ļaut izmantot dažādu veidu Covid-19 testus, jo laboratorisko testu pieejamība reģionos ir stipri ierobežota, turklāt laboratorijas testu cena ir neadekvāta un neatmaksājas daļai darbinieku, kam testēšana jāveic pat vairākas reizes nedēļā darba pienākumu veikšanai. Vēstulē valdībai Biedrība norāda, ka tas draud ar darbaspēka krīzi nozarē un atsevišķos gadījumos var pat nākties slēgt tirdzniecības vietas, kas savukārt var ierobežot pārtikas un nepārtikas preču pieejamību reģionos, īpaši vecāka gada gājuma iedzīvotājiem.

Biedrība pauž izpratni par nepieciešamību rast steidzamu risinājumu Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai, vienlaikus aicina izvērtēt un pārskatīt Ministru kabineta (MK) rīkojuma noteikumus, lai tie būtu samērīgi un īstenojami norādītajos termiņos. 

“Mēs visi apzināmies situācijas nopietnību un piekrītam, kam ir nepieciešams ātrs risinājums situācijas stabilizēšanai, tāpēc esam koncentrējuši visus savus resursus, lai nodrošinātu pārtikas apriti epidemioloģiski drošā vidē, tomēr aicinām atcerēties, ka ierobežojumu virsmērķis ir vakcinācijas aptveres palielināšana sabiedrības veselība, un drošība, nevis bezierunu paklausība vai sodīšana, tālab normām ir jābūt samērīgām un vienlīdz kvalitatīvi izpildāmām visā Latvijā. Diemžēl jau pirmajās dienās pēc Ministru kabineta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieņemšanas kļuva skaidrs, ka nedz vakcinācijas centru, nedz laboratoriju kapacitāte neļaus izpildīt prasības norādītajos termiņos. Darba devēji reģionos ir izmisumā, jo testēšanas punkti atrodas 30 – 40 km attālumā, nav sazvanāmi. Arī ģimenes ārstu prakses nespēj īsā laika termiņā uzsākt vakcināciju visiem cilvēkiem, kas to vēlas, tālab darbinieki nespēs sadarbībspējīgus sertifikātus iegūt līdz 15.novembrim, kā prasa normatīvie akti. Ierobežojumiem ir jābūt pārdomātiem un, tos pieņemot, ir jāņem vērā arī reģionu aspekts un infrastruktūras pieejamība, pretējā gadījumā, tas var atstāt dramatiskas sekas uz pārtikas pieejamību reģionos un nozari kopumā,” norāda Laila Vārtukapteine, “Latvijas Mazumtirgotāju Biedrības” valdes priekšsēdētāja, SIA “ELVI Latvija” komercdirektore.  

Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējo situāciju noteikts, ka saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. mazumtirgotājiem, kuri apkalpo klientus klātienē, ir aizliegts sniegt pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. No tā izriet, ka darba devējam ir pienākums pieprasīt, lai darbiniekam būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savukārt darbinieka pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no darba devēja rīkojuma saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis līdz š.g. 15.novembrim, darba devējs darbinieku ir spiests atstādināt no darba pienākumu veikšanas. 

Saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras (ZVA) datiem, pilns vakcinācijas kurss ir - 2 vakcīnas (Pfizer/BioNTech), kur otrā deva ir pēc 21 dienas no pirmās devas + 14 dienas sertifikātam (kopā 35 dienas), 2 vakcīnas Moderna, kur otrā deva ir pēc 28 dienām no pirmās devas +14 dienas sertifikātam (kopā 42 dienas) un 1 vakcīna Janssen + 14 dienas sertifikātam. Līdz ar to līdz š.g.15. novembrim pilnu vakcinācijas kursu ir iespējams veikt tikai saņemot vienu Janssen vakcīnas devu, kas Latvijā ir ierobežotā daudzumā un reģionos daudzviet nav pieejama. 

No tā izriet, ka pilna vakcinācijas kursa īstenošana līdz š.g.15.novembrim faktiski nav iespējama, līdz ar to Biedrība lūdz šo termiņu pārskatīt un pagarināt, nosakot samērīgu laika posmu, lai nodarbinātajiem būtu iespējams veikt vakcināciju samērīgā termiņā. 

“Termiņi, kas nosaka brīvprātīgi obligāto vakcināciju privātajā sektorā faktiski mēneša laikā, ir nesamērīgi un pat neiespējami īstenojami. Uzņēmumiem, kas vēlas turpināt darbu, ir jānodrošina darbinieku vakcinācija ļoti straujā tempā un nesamērīgi īsā laika periodā, pretējā gadījumā faktiski liedzot darbiniekiem iespēju turpināt darbu un, iespējams, pat dzenot uzņēmējus dīkstāvē. Mēs no savas puses darām visu iespējamo – mudinām darbiniekus vakcinēties, organizējam kolektīvo izbraukuma vakcināciju, bet neskatoties uz to iekļauties norādītajā termiņā ir faktiski neiespējami. Tas rada bažas, ka par nesamērīgi noteiktiem obligātās vakcinācijas termiņiem, savlaikus nenodrošinot vakcīnu (piem., Janssen) pieejamību reģionos, mēs būsim spiesti samaksāt ar savu darbinieku darba vietām un iespējams pat veikalu slēgšanu atsevišķos reģionos,” norāda Imants Kelmers, “CITRO” zīmola pārstāvis, SIA “Latvian Retail Management” valdes priekšsēdētājs. 

MK noteikumi nosaka, ka darbiniekiem no š.g. 13. oktobra līdz 20.oktobrim darba pienākumu veikšanai, ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Par derīgiem noteikti gan laboratoriski veikti PĶR testi vai SARS-CoV-2 antigēna testa, gan arī  darba devēja veikts SARS-CoV-2 antigēna tests. Savukārt no š.g. 20. oktobra līdz 15. novembrim derīgs ir tikai laboratoriski veikts testēšanas sertifikāts, nosakot, ka par laboratorijas testu izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju.  

Tas nozīmē, ka pēc 20.oktobra visiem nodarbinātajiem, lai veiktu darba pienākumus, ir jāuzrāda negatīvs testa rezultāts, kas veikts laboratorijā. Taču, ne visur Latvijas teritorijā ir brīvi pieejama attiecīgā infrastruktūra, lai iedzīvotāji savlaikus varētu veikt testu laboratorijā. Informācijai karte: Covid-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā. Avots: COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā map (zeemaps.com), 18.10.2021)

Situācija reģionos ir dramatiska - jau šobrīd, sazinoties ar laboratorijām reģionos, kas nodrošina Covid-19 testēšanu, ir grūtības veikt pierakstu un gaidīšanas laiks rindā aizņem pat vairākas dienas. Ņemot vērā laboratoriju atrašanās vietu pārklājumu un transporta infrastruktūras pieejamību reģionos, ir jārēķinās, ka lielai daļai nodarbināto testa veikšanai laboratorijā, ir jāvelta vesela diena, lai nokļūtu uz laboratoriju, kur nu vēl atbilstoši pierakstam. Tas veido papildus izmaksas darbiniekiem gan par transportu, gan testu laboratorijā. Kopējās izmaksas lielai daļai darbinieku ir neadekvāti augstas, it īpaši gadījumos, ja tests jānodod vairākas reizes nedēļā, lai varētu turpināt darba gaitas, turklāt pat vakcinācijas procesa laikā, kamēr tiek gaidīta vakcinācijas otrā deva vai sadarbspējīgs sertifikāts. 

No tā izriet, ka MK rīkojums paredz uzlikt par pienākumu regulāru nodarbināto laboratorisku testēšanu, bet ne infrastruktūra, ne laboratorijas reģiona iedzīvotājiem nav pieejamas. Līdz ar to Biedrība aicina ļaut arī turpmāk darbinieku testēšanai izmantot dažādus testu veidus: gan laboratoriski veiktu PĶR vai SARS-CoV-2 antigēna testu, gan arī  darba devēja nodrošinātu SARS-CoV-2 antigēna testu, lai nodarbinātie varētu turpināt darbu klātienē arī pēc š.g. 20.oktobra.

Biedrība aicina Ministru kabinetu rast iespēju pārskatīt 8.oktobra rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un pieņemt attiecīgos noteikumus pēc samērīguma principa, lai tie ir īstenojami reālā laika periodā, tādējādi ļaujot uzņēmumiem pārplānot darbaspēka un finanšu resursus, lai izvairītos no iespējamas dīkstāves un iespējamas veikalu slēgšanas darbaspēka trūkuma dēļ.

Mazumtirdzniecības “CITRO” un “ELVI” veikalu tīklā kopā strādā ap 5000 darbinieku. Visās “CITRO” un “ELVI” zīmolu tirdzniecības vietās stingri tiek ievēroti valstī noteiktie drošības un piesardzības pasākumi Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai, tostarp ir ieviesti papildus drošības nosacījumi, lai darbinieki un pircēji varētu justies droši.CITRO sniedz iespēju palielināt ikmēneša ieņēmumus vesela gada garumā

Vietējo Latvijas uzņēmumu apvienības “Latvian Retail Management” veikalu tīkli “CITRO” un “ELDO” jau otro gadu pēc kārtas organizē Latvijas ģimeņu kampaņu, kurā ikvienam ir iespēja laimēt papildu ikmēneša finanšu ieņēmumus v...

Lasīt vairāk

“CITRO” tīklā uzstāda pirmos depozīta iepakojuma taromātus

Gatavojoties depozīta sistēmas ieviešanai, mazumtirdzniecības tīkla “CITRO” tirdzniecības vietās sāk uzstādīt pirmos depozīta iepakojuma taromātus. Kopumā “CITRO” tīklā plānots pakāpeniski uzstādīt vairāk kā 70 depozīta iepa...

Lasīt vairāk

Ieguldot 500 000 eiro, “CITRO” tīkls ienāk Rīgā

Vietējais Latvijas uzņēmumu mazumtirdzniecības veikalu tīkls “CITRO” ienāk Rīgā, atverot jaunāko “CITRO” veikalu Purvciemā. Kopējās investīcijas “CITRO” zīmola koncepta – “Svaigums ikdienai!” veikala izveidē un labiekārtošan...

Lasīt vairāk